śrī vakratuṇḍa mahāgaṇapati sahasranāmāvaḷiḥ

śrī vakratuṇḍa mahāgaṇapati sahasranāmāvaḷiḥ

 1. ōṃ gaṇēśvarāya namaḥ
 2. ōṃ gaṇakrīḍāya namaḥ
 3. ōṃ gaṇanāthāya namaḥ
 4. ōṃ gaṇādhipāya namaḥ
 5. ōṃ ēkadaṃṣṭrāya namaḥ
 6. ōṃ vakratuṇḍāya namaḥ
 7. ōṃ gajavaktrāya namaḥ
 8. ōṃ madōdarāya namaḥ
 9. ōṃ lambōdarāya namaḥ
 10. ōṃ dhūmravarṇāya namaḥ
 11. ōṃ vikaṭāya namaḥ
 12. ōṃ vighnanāyakāya namaḥ
 13. ōṃ sumukhāya namaḥ
 14. ōṃ durmukhāya namaḥ
 15. ōṃ buddhāya namaḥ
 16. ōṃ vighnarājāya namaḥ
 17. ōṃ gajānanāya namaḥ
 18. ōṃ bhīmāya namaḥ
 19. ōṃ pramōdāya namaḥ
 20. ōṃ āmōdāya namaḥ
 21. ōṃ surānandāya namaḥ
 22. ōṃ madōtkaṭāya namaḥ
 23. ōṃ hērambāya namaḥ
 24. ōṃ śambarāya namaḥ
 25. ōṃ śambhavē namaḥ
 26. ōṃ lambakarṇāya namaḥ
 27. ōṃ mahābalāya namaḥ
 28. ōṃ nandanāya namaḥ
 29. ōṃ alampaṭāya namaḥ
 30. ōṃ abhīravē namaḥ
 31. ōṃ bhīmāya namaḥ
 32. ōṃ mēghanādāya namaḥ
 33. ōṃ gaṇañjayāya namaḥ
 34. ōṃ vināyakāya namaḥ
 35. ōṃ virūpākṣāya namaḥ
 36. ōṃ dhīraśūrāya namaḥ
 37. ōṃ varapradāya namaḥ
 38. ōṃ mahāgaṇapatayē namaḥ
 39. ōṃ buddhipriyāya namaḥ
 40. ōṃ kṣipraprasādanāya namaḥ
 41. ōṃ rudrapriyāya namaḥ
 42. ōṃ gaṇādhyakṣāya namaḥ
 43. ōṃ umāputrāya namaḥ
 44. ōṃ aghanāśanāya namaḥ
 45. ōṃ kumāraguravē namaḥ
 46. ōṃ īśānaputrāya namaḥ
 47. ōṃ mūṣakavāhanāya namaḥ
 48. ōṃ siddhipriyāya namaḥ
 49. ōṃ siddhipatayē namaḥ
 50. ōṃ siddhāya namaḥ
 51. ōṃ siddhivināyakāya namaḥ
 52. ōṃ avighnāya namaḥ
 53. ōṃ tumburuvē namaḥ
 54. ōṃ siṃhavāhanāya namaḥ
 55. ōṃ mōhinīpriyāya namaḥ
 56. ōṃ kaṭaṅkaṭāya namaḥ
 57. ōṃ rājaputrāya namaḥ
 58. ōṃ śakalāya namaḥ
 59. ōṃ sammitāya namaḥ
 60. ōṃ amitāya namaḥ
 61. ōṃ kūśmāṇḍasāmasambhūtayē namaḥ
 62. ōṃ durjayāya namaḥ
 63. ōṃ dhūrjayāya namaḥ
 64. ōṃ jayāya namaḥ
 65. ōṃ bhūpatayē namaḥ
 66. ōṃ bhuvanēśāya namaḥ
 67. ōṃ bhūtānāṃ patayē namaḥ
 68. ōṃ avyayāya namaḥ
 69. ōṃ viśvakartrē namaḥ
 70. ōṃ viśvamukhāya namaḥ
 71. ōṃ viśvarūpāya namaḥ
 72. ōṃ nidhayē namaḥ
 73. ōṃ ghṛṇayē namaḥ
 74. ōṃ kavayē namaḥ
 75. ōṃ kavīnāmṛṣabhāya namaḥ
 76. ōṃ brahmaṇyāya namaḥ
 77. ōṃ brahmaṇaspatayē namaḥ
 78. ōṃ jyēṣṭharājāya namaḥ
 79. ōṃ nidhipatayē namaḥ
 80. ōṃ nidhipriyapatipriyāya namaḥ
 81. ōṃ hiraṇmayapurāntaḥsthāya namaḥ
 82. ōṃ sūryamaṇḍalamadhyagāya namaḥ
 83. ōṃ karāhatidhvastasindhusalilāya namaḥ
 84. ōṃ pūṣadantahṛtē namaḥ
 85. ōṃ umāṅkakēlikutukinē namaḥ
 86. ōṃ muktidāya namaḥ
 87. ōṃ kulapālakāya namaḥ
 88. ōṃ kirīṭinē namaḥ
 89. ōṃ kuṇḍalinē namaḥ
 90. ōṃ hāriṇē namaḥ
 91. ōṃ vanamālinē namaḥ
 92. ōṃ manōmayāya namaḥ
 93. ōṃ vaimukhyahatadaityaśriyai namaḥ
 94. ōṃ pādāhatyājitakṣitayē namaḥ
 95. ōṃ sadyōjātāya namaḥ
 96. ōṃ svarṇamuñjamēkhalinē namaḥ
 97. ōṃ durnimittahṛtē namaḥ
 98. ōṃ duḥsvapnahṛtē namaḥ
 99. ōṃ prahasanāya namaḥ
 100. ōṃ guṇinē namaḥ
 101. ōṃ nādapratiṣṭhitāya namaḥ
 102. ōṃ surūpāya namaḥ
 103. ōṃ sarvanētrādhivāsāya namaḥ
 104. ōṃ vīrāsanāśrayāya namaḥ
 105. ōṃ pītāmbarāya namaḥ
 106. ōṃ khaṇḍaradāya namaḥ
 107. ōṃ khaṇḍēndukṛtaśēkharāya namaḥ
 108. ōṃ citrāṅkaśyāmadaśanāya namaḥ
 109. ōṃ bhālacandrāya namaḥ
 110. ōṃ caturbhujāya namaḥ
 111. ōṃ yōgādhipāya namaḥ
 112. ōṃ tārakasthāya namaḥ
 113. ōṃ puruṣāya namaḥ
 114. ōṃ gajakarṇakāya namaḥ
 115. ōṃ gaṇādhirājāya namaḥ
 116. ōṃ vijayasthirāya namaḥ
 117. ōṃ gaṇapatayē namaḥ
 118. ōṃ dhvajinē namaḥ
 119. ōṃ dēvadēvāya namaḥ
 120. ōṃ smaraprāṇadīpakāya namaḥ
 121. ōṃ vāyukīlakāya namaḥ
 122. ōṃ vipaścidvaradāya namaḥ
 123. ōṃ nādōnnādabhinnabalāhakāya namaḥ
 124. ōṃ vārāharadanāya namaḥ
 125. ōṃ mṛtyuñjayāya namaḥ
 126. ōṃ vyāghrājināmbarāya namaḥ
 127. ōṃ icchāśaktidharāya namaḥ
 128. ōṃ dēvatrātrē namaḥ
 129. ōṃ daityavimardanāya namaḥ
 130. ōṃ śambhuvaktrōdbhavāya namaḥ
 131. ōṃ śambhukōpaghnē namaḥ
 132. ōṃ śambhuhāsyabhuvē namaḥ
 133. ōṃ śambhutējasē namaḥ
 134. ōṃ śivāśōkahāriṇē namaḥ
 135. ōṃ gaurīsukhāvahāya namaḥ
 136. ōṃ umāṅgamalajāya namaḥ
 137. ōṃ gaurītējōbhuvē namaḥ
 138. ōṃ svardhunībhavāya namaḥ
 139. ōṃ yajñakāyāya namaḥ
 140. ōṃ mahānādāya namaḥ
 141. ōṃ girivarṣmaṇē namaḥ
 142. ōṃ śubhānanāya namaḥ
 143. ōṃ sarvātmanē namaḥ
 144. ōṃ sarvadēvātmanē namaḥ
 145. ōṃ brahmamūrdhnē namaḥ
 146. ōṃ kakupśrutayē namaḥ
 147. ōṃ brahmāṇḍakumbhāya namaḥ
 148. ōṃ cidvyōmabhālāya namaḥ
 149. ōṃ satyaśirōruhāya namaḥ
 150. ōṃ jagajjanmalayōnmēṣanimiṣāya namaḥ
 151. ōṃ agnyarkasōmadṛśē namaḥ
 152. ōṃ girīndraikaradāya namaḥ
 153. ōṃ dharmāya namaḥ
 154. ōṃ dharmiṣṭhāya namaḥ
 155. ōṃ sāmabṛṃhitāya namaḥ
 156. ōṃ graharkṣadaśanāya namaḥ
 157. ōṃ vāṇījihvāya namaḥ
 158. ōṃ vāsavanāsikāya namaḥ
 159. ōṃ bhrūmadhyasaṃsthitakarāya namaḥ
 160. ōṃ brahmavidyāmadōtkaṭāya namaḥ
 161. ōṃ kulācalāṃsāya namaḥ
 162. ōṃ sōmārkaghaṇṭāya namaḥ
 163. ōṃ rudraśirōdharāya namaḥ
 164. ōṃ nadīnadabhujāya namaḥ
 165. ōṃ sarpāṅgulīkāya namaḥ
 166. ōṃ tārakānakhāya namaḥ
 167. ōṃ vyōmanābhayē namaḥ
 168. ōṃ śrīhṛdayāya namaḥ
 169. ōṃ mērupṛṣṭhāya namaḥ
 170. ōṃ arṇavōdarāya namaḥ
 171. ōṃ kukṣistha-yakṣa-gandharva-rakṣaḥ-kinnara-mānuṣāya namaḥ
 172. ōṃ pṛthvīkaṭayē namaḥ
 173. ōṃ sṛṣṭiliṅgāya namaḥ
 174. ōṃ śailōravē namaḥ
 175. ōṃ dasrajānukāya namaḥ
 176. ōṃ pātālajaṅghāya namaḥ
 177. ōṃ munipātkālāṅguṣṭhāya namaḥ
 178. ōṃ trayītanavē namaḥ
 179. ōṃ jyōtiṣē namaḥ
 180. ōṃ maṇḍalalāṅgūlāya namaḥ
 181. ōṃ hṛdayālātaniścalāya namaḥ
 182. ōṃ hṛtpadmakarṇikāśālinē namaḥ
 183. ōṃ viyatkēlisarōvarāya namaḥ
 184. ōṃ sadbhaktadhyānanigaḍāya namaḥ
 185. ōṃ pūjāvārinivāritāya namaḥ
 186. ōṃ pratāpinē namaḥ
 187. ōṃ kaśyapasutāya namaḥ
 188. ōṃ gaṇapāya namaḥ
 189. ōṃ viṣṭapinē namaḥ
 190. ōṃ balinē namaḥ
 191. ōṃ yaśasvinē namaḥ
 192. ōṃ dhārmikāya namaḥ
 193. ōṃ svōjasē namaḥ
 194. ōṃ prathamāya namaḥ
 195. ōṃ pramathēśvarāya namaḥ
 196. ōṃ cintāmaṇayē namaḥ
 197. ōṃ dīpapatayē namaḥ
 198. ōṃ kalpadrumavanālayāya namaḥ
 199. ōṃ ratnamaṇḍapamadhyasthāya namaḥ
 200. ōṃ ratnasiṃhāsanāśrayāya namaḥ
 201. ōṃ tīvrāśirasē namaḥ
 202. ōṃ dhṛtapadāya namaḥ
 203. ōṃ jvalinīmaulilālitāya namaḥ
 204. ōṃ nandānanditapīṭhaśriyē namaḥ
 205. ōṃ bhōgadāya namaḥ
 206. ōṃ bhūṣitāsanāya namaḥ
 207. ōṃ sakāmadāyinīpīṭhāya namaḥ
 208. ōṃ sphuradugrāsanāśrayāya namaḥ
 209. ōṃ tējōvatīśirōratnāya namaḥ
 210. ōṃ satyānityāvataṃsitāya namaḥ
 211. ōṃ savighnanāśinīpīṭhāya namaḥ
 212. ōṃ sarvaśaktyambujāśrayāya namaḥ
 213. ōṃ lipipadmāsanādhārāya namaḥ
 214. ōṃ vahnidhāmnē namaḥ
 215. ōṃ trayāśrayāya namaḥ
 216. ōṃ unnataprapadāgūḍhagulphasaṃvṛtapārṣṇikāya namaḥ
 217. ōṃ pīnajaṅghāya namaḥ
 218. ōṃ śliṣṭajānavē namaḥ
 219. ōṃ sthūlōravē namaḥ
 220. ōṃ prōnnamatkaṭayē namaḥ
 221. ōṃ nimnanābhayē namaḥ
 222. ōṃ sthūlakukṣayē namaḥ
 223. ōṃ pīnavakṣasē namaḥ
 224. ōṃ bṛhadbhujāya namaḥ
 225. ōṃ pīnaskandhāya namaḥ
 226. ōṃ kambukaṇṭhāya namaḥ
 227. ōṃ lambōṣṭhāya namaḥ
 228. ōṃ lambanāsikāya namaḥ
 229. ōṃ bhagnavāmaradāya namaḥ
 230. ōṃ tuṅgasavyadantāya namaḥ
 231. ōṃ mahāhanavē namaḥ
 232. ōṃ hrasvanētratrayāya namaḥ
 233. ōṃ śūrpakarṇāya namaḥ
 234. ōṃ niviḍamastakāya namaḥ
 235. ōṃ stabakākārakumbhāgrāya namaḥ
 236. ōṃ ratnamaulayē namaḥ
 237. ōṃ niraṅkuśāya namaḥ
 238. ōṃ sarpahārakaṭīsūtrāya namaḥ
 239. ōṃ sarpayajñōpavītavatē namaḥ
 240. ōṃ sarpakōṭīrakaṭakāya namaḥ
 241. ōṃ sarpagraivēyakāṅgadāya namaḥ
 242. ōṃ sarpakakṣyōdarābandhāya namaḥ
 243. ōṃ sarparājōttarīyakāya namaḥ
 244. ōṃ raktāya namaḥ
 245. ōṃ raktāmbaradharāya namaḥ
 246. ōṃ raktamālyavibhūṣaṇāya namaḥ
 247. ōṃ raktēkṣaṇāya namaḥ
 248. ōṃ raktakarāya namaḥ
 249. ōṃ raktatālvōṣṭhapallavāya namaḥ
 250. ōṃ śvētāya namaḥ
 251. ōṃ śvētāmbaradharāya namaḥ
 252. ōṃ śvētamālyavibhūṣaṇāya namaḥ
 253. ōṃ śvētātapatrarucirāya namaḥ
 254. ōṃ śvētacāmaravījitāya namaḥ
 255. ōṃ sarvāvayavasampūrṇāya namaḥ
 256. ōṃ sarvalakṣaṇalakṣitāya namaḥ
 257. ōṃ sarvābharaṇaśōbhāḍhyāya namaḥ
 258. ōṃ sarvaśōbhāsamanvitāya namaḥ
 259. ōṃ sarvamaṅgalamāṅgalyāya namaḥ
 260. ōṃ sarvakāraṇakāraṇāya namaḥ
 261. ōṃ sarvadaikakarāya namaḥ
 262. ōṃ śārṅgiṇē namaḥ
 263. ōṃ bījāpūragadādharāya namaḥ
 264. ōṃ ikṣucāpadharāya namaḥ
 265. ōṃ śūlinē namaḥ
 266. ōṃ cakrapāṇayē namaḥ
 267. ōṃ sarōjabhṛtē namaḥ
 268. ōṃ pāśinē namaḥ
 269. ōṃ dhṛtōtpalāya namaḥ
 270. ōṃ śālimañjarībhṛtē namaḥ
 271. ōṃ svadantabhṛtē namaḥ
 272. ōṃ kalpavallīdharāya namaḥ
 273. ōṃ viśvābhayadaikakarāya namaḥ
 274. ōṃ vaśinē namaḥ
 275. ōṃ akṣamālādharāya namaḥ
 276. ōṃ jñānamudrāvatē namaḥ
 277. ōṃ mudgarāyudhāya namaḥ
 278. ōṃ pūrṇapātriṇē namaḥ
 279. ōṃ kambudharāya namaḥ
 280. ōṃ vidhūtālisamūhakāya namaḥ
 281. ōṃ mātuluṅgadharāya namaḥ
 282. ōṃ cūtakalikābhṛtē namaḥ
 283. ōṃ kuṭhāravatē namaḥ
 284. ōṃ puṣkarasthāya namaḥ
 285. ōṃ svarṇaghaṭīpūrṇaratnābhivarṣakāya namaḥ
 286. ōṃ bhāratīsundarīnāthāya namaḥ
 287. ōṃ vināyakaratipriyāya namaḥ
 288. ōṃ mahālakṣmīpriyatamāya namaḥ
 289. ōṃ siddhalakṣmīmanōramāya namaḥ
 290. ōṃ ramāramēśapūrvāṅgāya namaḥ
 291. ōṃ dakṣiṇōmāmahēśvarāya namaḥ
 292. ōṃ mahīvarāhavāmāṅgāya namaḥ
 293. ōṃ ratikandarpapaścimāya namaḥ
 294. ōṃ āmōdamōdajananāya namaḥ
 295. ōṃ sapramōdāya namaḥ
 296. ōṃ pramōdanāya namaḥ
 297. ōṃ sāmaidhitrē namaḥ
 298. ōṃ samiddhaśriyē namaḥ
 299. ōṃ ṛddhisiddhipravartakāya namaḥ
 300. ōṃ dattasaumukhyasumukhāya namaḥ
 301. ōṃ kāntikandalitāśrayāya namaḥ
 302. ōṃ madanāvatyāśritāṅghrayē namaḥ
 303. ōṃ kṛtadaurmukhyadurmukhāya namaḥ
 304. ōṃ vighnasampallavōpaghnāya namaḥ
 305. ōṃ sēvōnnidramadadravāya namaḥ
 306. ōṃ vighnakṛnnighnacaraṇāya namaḥ
 307. ōṃ drāviṇīśaktisatkṛtāya namaḥ
 308. ōṃ tīvrāprasannanayanāya namaḥ
 309. ōṃ jvālinīpālitaikadṛśē namaḥ
 310. ōṃ mōhinīmōhanāya namaḥ
 311. ōṃ bhōgadāyinīkāntimaṇḍitāya namaḥ
 312. ōṃ kāminīkāntavaktraśriyē namaḥ
 313. ōṃ adhiṣṭhitavasundharāya namaḥ
 314. ōṃ vasundharāmadōnnaddhāya namaḥ
 315. ōṃ mahāśaṅkhanidhayē namaḥ
 316. ōṃ prabhavē namaḥ
 317. ōṃ namadvasumatīmaulayē namaḥ
 318. ōṃ mahāpadmanidhiprabhavē namaḥ
 319. ōṃ sarvasadguṇasaṃsēvyāya namaḥ
 320. ōṃ śōciṣkēśahṛdāśrayāya namaḥ
 321. ōṃ īśānamūrdhnē namaḥ
 322. ōṃ dēvēndraśikhāya namaḥ
 323. ōṃ pavananandanāya namaḥ
 324. ōṃ agrapratyagranayanāya namaḥ
 325. ōṃ divyāstrāṇāṃ prayōgavidē namaḥ
 326. ōṃ airāvatādisarvāśāvāraṇāvaraṇapriyāya namaḥ
 327. ōṃ vajrādyastraparīvārāya namaḥ
 328. ōṃ gaṇacaṇḍasamāśrayāya namaḥ
 329. ōṃ jayājayaparīvārāya namaḥ
 330. ōṃ vijayāvijayāvahāya namaḥ
 331. ōṃ ajitājitapādābjāya namaḥ
 332. ōṃ nityānityāvataṃsitāya namaḥ
 333. ōṃ vilāsinīkṛtōllāsāya namaḥ
 334. ōṃ śauṇḍisaundaryamaṇḍitāya namaḥ
 335. ōṃ anantānantasukhadāya namaḥ
 336. ōṃ sumaṅgalasumaṅgalāya namaḥ
 337. ōṃ icchāśaktijñānaśaktikriyāśaktiniṣēvitāya namaḥ
 338. ōṃ subhagāsaṃśritapadāya namaḥ
 339. ōṃ lalitālalitāśrayāya namaḥ
 340. ōṃ kāminīkāmanāya namaḥ
 341. ōṃ kāmāya namaḥ
 342. ōṃ māninīkēlilālitāya namaḥ
 343. ōṃ sarasvatyāśrayāya namaḥ
 344. ōṃ gaurīnandanāya namaḥ
 345. ōṃ śrīnikētanāya namaḥ
 346. ōṃ guruguptapadāya namaḥ
 347. ōṃ vācā siddhāya namaḥ
 348. ōṃ vāgīśvarēśvarāya namaḥ
 349. ōṃ nalinīkāmukāya namaḥ
 350. ōṃ vāmārāmāya namaḥ
 351. ōṃ jyēṣṭhāmanōramāya namaḥ
 352. ōṃ raudrīmudritapādābjāya namaḥ
 353. ōṃ humbījāya namaḥ
 354. ōṃ tuṅgaśaktikāya namaḥ
 355. ōṃ viśvādijananatrāṇāya namaḥ
 356. ōṃ svāhāśaktayē namaḥ
 357. ōṃ sakīlakāya namaḥ
 358. ōṃ amṛtābdhikṛtāvāsāya namaḥ
 359. ōṃ madaghūrṇitalōcanāya namaḥ
 360. ōṃ ucchiṣṭagaṇāya namaḥ
 361. ōṃ ucchiṣṭagaṇēśāya namaḥ
 362. ōṃ gaṇanāyakāya namaḥ
 363. ōṃ sārvakālikasaṃsiddhayē namaḥ
 364. ōṃ nityaśaivāya namaḥ
 365. ōṃ digambarāya namaḥ
 366. ōṃ anapāyāya namaḥ
 367. ōṃ anantadṛṣṭayē namaḥ
 368. ōṃ apramēyāya namaḥ
 369. ōṃ ajarāmarāya namaḥ
 370. ōṃ anāvilāya namaḥ
 371. ōṃ apratirathāya namaḥ
 372. ōṃ acyutāya namaḥ
 373. ōṃ amṛtāya namaḥ
 374. ōṃ akṣarāya namaḥ
 375. ōṃ apratarkyāya namaḥ
 376. ōṃ akṣayāya namaḥ
 377. ōṃ ajayyāya namaḥ
 378. ōṃ anādhārāya namaḥ
 379. ōṃ anāmayāya namaḥ
 380. ōṃ amōghasiddhayē namaḥ
 381. ōṃ advaitāya namaḥ
 382. ōṃ aghōrāya namaḥ
 383. ōṃ apramitānanāya namaḥ
 384. ōṃ anākārāya namaḥ
 385. ōṃ adhibhūmyagnibalaghnāya namaḥ
 386. ōṃ avyaktalakṣaṇāya namaḥ
 387. ōṃ ādhārapīṭhāya namaḥ
 388. ōṃ ādhārāya namaḥ
 389. ōṃ ādhārādhēyavarjitāya namaḥ
 390. ōṃ ākhukētanāya namaḥ
 391. ōṃ āśāpūrakāya namaḥ
 392. ōṃ ākhumahārathāya namaḥ
 393. ōṃ ikṣusāgaramadhyasthāya namaḥ
 394. ōṃ ikṣubhakṣaṇalālasāya namaḥ
 395. ōṃ ikṣucāpātirēkaśriyē namaḥ
 396. ōṃ ikṣucāpaniṣēvitāya namaḥ
 397. ōṃ indragōpasamānaśriyē namaḥ
 398. ōṃ indranīlasamadyutayē namaḥ
 399. ōṃ indīvaradalaśyāmāya namaḥ
 400. ōṃ indumaṇḍalanirmalāya namaḥ
 401. ōṃ indrapriyāya namaḥ
 402. ōṃ iḍābhāgāya namaḥ
 403. ōṃ iḍādhāmēndirāpriyāya namaḥ
 404. ōṃ ikṣvākuvighnavidhvaṃsinē namaḥ
 405. ōṃ itikartavyatēpsitāya namaḥ
 406. ōṃ īśānamauḷayē namaḥ
 407. ōṃ īśānāya namaḥ
 408. ōṃ īśānasutāya namaḥ
 409. ōṃ ītighnē namaḥ
 410. ōṃ īṣaṇātrayakalpāntāya namaḥ
 411. ōṃ īhāmātravivarjitāya namaḥ
 412. ōṃ upēndrāya namaḥ
 413. ōṃ uḍubhṛnmauliruṇḍērakabalipriyāya namaḥ
 414. ōṃ unnatānanāya namaḥ
 415. ōṃ uttuṅgāya namaḥ
 416. ōṃ udāratridaśāgraṇyē namaḥ
 417. ōṃ ūrjasvatē namaḥ
 418. ōṃ ūṣmalamadāya namaḥ
 419. ōṃ ūhāpōhadurāsadāya namaḥ
 420. ōṃ ṛgyajuḥsāmasambhūtayē namaḥ
 421. ōṃ ṛddhisiddhipravartakāya namaḥ
 422. ōṃ ṛjucittaikasulabhāya namaḥ
 423. ōṃ ṛṇatrayavimōcakāya namaḥ
 424. ōṃ svabhaktānāṃ luptavighnāya namaḥ
 425. ōṃ suradviṣāṃ luptaśaktayē namaḥ
 426. ōṃ vimukhārcānāṃ luptaśriyē namaḥ
 427. ōṃ lūtāvisphōṭanāśanāya namaḥ
 428. ōṃ ēkārapīṭhamadhyasthāya namaḥ
 429. ōṃ ēkapādakṛtāsanāya namaḥ
 430. ōṃ ējitākhiladaityaśriyē namaḥ
 431. ōṃ ējitākhilasaṃśrayāya namaḥ
 432. ōṃ aiśvaryanidhayē namaḥ
 433. ōṃ aiśvaryāya namaḥ
 434. ōṃ aihikāmuṣmikapradāya namaḥ
 435. ōṃ airammadasamōnmēṣāya namaḥ
 436. ōṃ airāvatanibhānanāya namaḥ
 437. ōṃ ōṅkāravācyāya namaḥ
 438. ōṃ ōṅkārāya namaḥ
 439. ōṃ ōjasvatē namaḥ
 440. ōṃ ōṣadhipatayē namaḥ
 441. ōṃ audāryanidhayē namaḥ
 442. ōṃ auddhatyadhuryāya namaḥ
 443. ōṃ aunnatyaniḥsvanāya namaḥ
 444. ōṃ suranāgānām aṅkuśāya namaḥ
 445. ōṃ suravidviṣām aṅkuśāya namaḥ
 446. ōṃ asamastavisargāṇāṃ padēṣu parikīrtitāya namaḥ
 447. ōṃ kamaṇḍaludharāya namaḥ
 448. ōṃ kalpāya namaḥ
 449. ōṃ kapardinē namaḥ
 450. ōṃ kalabhānanāya namaḥ
 451. ōṃ karmasākṣiṇē namaḥ
 452. ōṃ karmakartrē namaḥ
 453. ōṃ karmākarmaphalapradāya namaḥ
 454. ōṃ kadambagōlakākārāya namaḥ
 455. ōṃ kūśmāṇḍagaṇanāyakāya namaḥ
 456. ōṃ kāruṇyadēhāya namaḥ
 457. ōṃ kapilāya namaḥ
 458. ōṃ kathakāya namaḥ
 459. ōṃ kaṭisūtrabhṛtē namaḥ
 460. ōṃ kharvāya namaḥ
 461. ōṃ khaḍgapriyāya namaḥ
 462. ōṃ khaḍgakhātāntaḥsthāya namaḥ
 463. ōṃ khanirmalāya namaḥ
 464. ōṃ khalvāṭaśṟṅganilayāya namaḥ
 465. ōṃ khaṭvāṅginē namaḥ
 466. ōṃ khandurāsadāya namaḥ
 467. ōṃ guṇāḍhyāya namaḥ
 468. ōṃ gahanāya namaḥ
 469. ōṃ gasthāya namaḥ
 470. ōṃ gadyapadyasudhārṇavāya namaḥ
 471. ōṃ gadyagānapriyāya namaḥ
 472. ōṃ garjāya namaḥ
 473. ōṃ gītagīrvāṇapūrvajāya namaḥ
 474. ōṃ guhyācāraratāya namaḥ
 475. ōṃ guhyāya namaḥ
 476. ōṃ guhyāgamanirūpitāya namaḥ
 477. ōṃ guhāśayāya namaḥ
 478. ōṃ guhābdhisthāya namaḥ
 479. ōṃ gurugamyāya namaḥ
 480. ōṃ gurōrguravē namaḥ
 481. ōṃ ghaṇṭāghargharikāmālinē namaḥ
 482. ōṃ ghaṭakumbhāya namaḥ
 483. ōṃ ghaṭōdarāya namaḥ
 484. ōṃ caṇḍāya namaḥ
 485. ōṃ caṇḍēśvarasuhṛdē namaḥ
 486. ōṃ caṇḍēśāya namaḥ
 487. ōṃ caṇḍavikramāya namaḥ
 488. ōṃ carācarapatayē namaḥ
 489. ōṃ cintāmaṇayē namaḥ
 490. ōṃ carvaṇalālasāya namaḥ
 491. ōṃ chandasē namaḥ
 492. ōṃ chandōvapuṣē namaḥ
 493. ōṃ chandōdurlakṣyāya namaḥ
 494. ōṃ chandavigrahāya namaḥ
 495. ōṃ jagadyōnayē namaḥ
 496. ōṃ jagatsākṣiṇē namaḥ
 497. ōṃ jagadīśāya namaḥ
 498. ōṃ jaganmayāya namaḥ
 499. ōṃ japāya namaḥ
 500. ōṃ japaparāya namaḥ
 501. ōṃ japyāya namaḥ
 502. ōṃ jihvāsiṃhāsanaprabhavē namaḥ
 503. ōṃ jhalajjhallōllasaddānajhaṅkāribhramarākulāya namaḥ
 504. ōṃ ṭaṅkārasphārasaṃrāvāya namaḥ
 505. ōṃ ṭaṅkārimaṇinūpurāya namaḥ
 506. ōṃ ṭhadvayinē namaḥ
 507. ōṃ pallavāntaḥsthāya namaḥ
 508. ōṃ sarvamantraikasiddhidāya namaḥ
 509. ōṃ ḍiṇḍimuṇḍāya namaḥ
 510. ōṃ ḍākinīśāya namaḥ
 511. ōṃ ḍāmarāya namaḥ
 512. ōṃ ḍiṇḍimapriyāya namaḥ
 513. ōṃ ḍhakkāninādamuditāya namaḥ
 514. ōṃ ḍhaukāya namaḥ
 515. ōṃ ḍhuṇḍhivināyakāya namaḥ
 516. ōṃ tattvānāṃ paramatattvāya namaḥ
 517. ōṃ tattvampadanirūpitāya namaḥ
 518. ōṃ tārakāntarasaṃsthānāya namaḥ
 519. ōṃ tārakāya namaḥ
 520. ōṃ tārakāntakāya namaḥ
 521. ōṃ sthāṇavē namaḥ
 522. ōṃ sthāṇupriyāya namaḥ
 523. ōṃ sthātrē namaḥ
 524. ōṃ sthāvarāya jaṅgamāya jagatē namaḥ
 525. ōṃ dakṣayajñapramathanāya namaḥ
 526. ōṃ dātrē namaḥ
 527. ōṃ dānavamōhanāya namaḥ
 528. ōṃ dayāvatē namaḥ
 529. ōṃ divyavibhavāya namaḥ
 530. ōṃ daṇḍabhṛtē namaḥ
 531. ōṃ daṇḍanāyakāya namaḥ
 532. ōṃ dantaprabhinnābhramālāya namaḥ
 533. ōṃ daityavāraṇadāraṇāya namaḥ
 534. ōṃ daṃṣṭrālagnadvipaghaṭāya namaḥ
 535. ōṃ dēvārthanṛgajākṛtayē namaḥ
 536. ōṃ dhanadhānyapatayē namaḥ
 537. ōṃ dhanyāya namaḥ
 538. ōṃ dhanadāya namaḥ
 539. ōṃ dharaṇīdharāya namaḥ
 540. ōṃ dhyānaikaprakaṭāya namaḥ
 541. ōṃ dhyēyāya namaḥ
 542. ōṃ dhyānāya namaḥ
 543. ōṃ dhyānaparāyaṇāya namaḥ
 544. ōṃ nandyāya namaḥ
 545. ōṃ nandipriyāya namaḥ
 546. ōṃ nādāya namaḥ
 547. ōṃ nādamadhyapratiṣṭhitāya namaḥ
 548. ōṃ niṣkalāya namaḥ
 549. ōṃ nirmamāya namaḥ
 550. ōṃ nityāya namaḥ
 551. ōṃ nityānityāya namaḥ
 552. ōṃ nirāmayāya namaḥ
 553. ōṃ parasmai vyōmnē namaḥ
 554. ōṃ parasmai dhāmnē namaḥ
 555. ōṃ paramātmanē namaḥ
 556. ōṃ parasmai padāya namaḥ
 557. ōṃ parātparasmai namaḥ
 558. ōṃ paśupatayē namaḥ
 559. ōṃ paśupāśavimōcakāya namaḥ
 560. ōṃ pūrṇānandāya namaḥ
 561. ōṃ parānandāya namaḥ
 562. ōṃ purāṇapuruṣōttamāya namaḥ
 563. ōṃ padmaprasannanayanāya namaḥ
 564. ōṃ praṇatājñānamōcanāya namaḥ
 565. ōṃ pramāṇapratyayātītāya namaḥ
 566. ōṃ praṇatārtinivāraṇāya namaḥ
 567. ōṃ phalahastāya namaḥ
 568. ōṃ phaṇipatayē namaḥ
 569. ōṃ phētkārāya namaḥ
 570. ōṃ phaṇitapriyāya namaḥ
 571. ōṃ bāṇārcitāṅghriyugalāya namaḥ
 572. ōṃ bālakēlikutūhalinē namaḥ
 573. ōṃ brahmaṇē namaḥ
 574. ōṃ brahmārcitapadāya namaḥ
 575. ōṃ brahmacāriṇē namaḥ
 576. ōṃ bṛhaspatayē namaḥ
 577. ōṃ bṛhattamāya namaḥ
 578. ōṃ brahmaparāya namaḥ
 579. ōṃ brahmaṇyāya namaḥ
 580. ōṃ brahmavitpriyāya namaḥ
 581. ōṃ bṛhannādāgryacītkārāya namaḥ
 582. ōṃ brahmāṇḍāvalimēkhalāya namaḥ
 583. ōṃ bhrūkṣēpadattalakṣmīkāya namaḥ
 584. ōṃ bhargāya namaḥ
 585. ōṃ bhadrāya namaḥ
 586. ōṃ bhayāpahāya namaḥ
 587. ōṃ bhagavatē namaḥ
 588. ōṃ bhaktisulabhāya namaḥ
 589. ōṃ bhūtidāya namaḥ
 590. ōṃ bhūtibhūṣaṇāya namaḥ
 591. ōṃ bhavyāya namaḥ
 592. ōṃ bhūtālayāya namaḥ
 593. ōṃ bhōgadātrē namaḥ
 594. ōṃ bhrūmadhyagōcarāya namaḥ
 595. ōṃ mantrāya namaḥ
 596. ōṃ mantrapatayē namaḥ
 597. ōṃ mantriṇē namaḥ
 598. ōṃ madamattamāya namaḥ
 599. ōṃ manōramāya namaḥ
 600. ōṃ mēkhalāvatē namaḥ
 601. ōṃ mandagatayē namaḥ
 602. ōṃ matimatē namaḥ
 603. ōṃ kamalēkṣaṇāya namaḥ
 604. ōṃ mahābalāya namaḥ
 605. ōṃ mahāvīrāya namaḥ
 606. ōṃ mahāprāṇāya namaḥ
 607. ōṃ mahāmanasē namaḥ
 608. ōṃ yajñāya namaḥ
 609. ōṃ yajñapatayē namaḥ
 610. ōṃ yajñagōptrē namaḥ
 611. ōṃ yajñaphalapradāya namaḥ
 612. ōṃ yaśaskarāya namaḥ
 613. ōṃ yōgagamyāya namaḥ
 614. ōṃ yājñikāya namaḥ
 615. ōṃ yājakapriyāya namaḥ
 616. ōṃ rasāya namaḥ
 617. ōṃ rasapriyāya namaḥ
 618. ōṃ rasyāya namaḥ
 619. ōṃ rañjakāya namaḥ
 620. ōṃ rāvaṇārcitāya namaḥ
 621. ōṃ rakṣōrakṣākarāya namaḥ
 622. ōṃ ratnagarbhāya namaḥ
 623. ōṃ rājyasukhapradāya namaḥ
 624. ōṃ lakṣyālakṣapradāya namaḥ
 625. ōṃ lakṣyāya namaḥ
 626. ōṃ layasthāya namaḥ
 627. ōṃ laḍḍukapriyāya namaḥ
 628. ōṃ lānapriyāya namaḥ
 629. ōṃ lāsyapadāya namaḥ
 630. ōṃ lābhakṛtē namaḥ
 631. ōṃ lōkaviśrutāya namaḥ
 632. ōṃ varēṇyāya namaḥ
 633. ōṃ vahnivadanāya namaḥ
 634. ōṃ vandyāya namaḥ
 635. ōṃ vēdāntagōcarāya namaḥ
 636. ōṃ vikartrē namaḥ
 637. ōṃ viśvataścakṣuṣē namaḥ
 638. ōṃ vidhātrē namaḥ
 639. ōṃ viśvatōmukhāya namaḥ
 640. ōṃ vāmadēvāya namaḥ
 641. ōṃ viśvanētrē namaḥ
 642. ōṃ vajriṇē namaḥ
 643. ōṃ vajranivāraṇāya namaḥ
 644. ōṃ viśvabandhanaviṣkambhādhārāya namaḥ
 645. ōṃ viśvēśvaraprabhavē namaḥ
 646. ōṃ śabdabrahmaṇē namaḥ
 647. ōṃ śamaprāpyāya namaḥ
 648. ōṃ śambhuśaktigaṇēśvarāya namaḥ
 649. ōṃ śāstrē namaḥ
 650. ōṃ śikhāgranilayāya namaḥ
 651. ōṃ śaraṇyāya namaḥ
 652. ōṃ śikharīśvarāya namaḥ
 653. ōṃ ṣaḍṛtukusumastragviṇē namaḥ
 654. ōṃ ṣaḍādhārāya namaḥ
 655. ōṃ ṣaḍakṣarāya namaḥ
 656. ōṃ saṃsāravaidyāya namaḥ
 657. ōṃ sarvajñāya namaḥ
 658. ōṃ sarvabhēṣajabhēṣajāya namaḥ
 659. ōṃ sṛṣṭisthitilayakrīḍāya namaḥ
 660. ōṃ surakuñjarabhēdanāya namaḥ
 661. ōṃ sindūritamahākumbhāya namaḥ
 662. ōṃ sadasadvyaktidāyakāya namaḥ
 663. ōṃ sākṣiṇē namaḥ
 664. ōṃ samudramathanāya namaḥ
 665. ōṃ svasaṃvēdyāya namaḥ
 666. ōṃ svadakṣiṇāya namaḥ
 667. ōṃ svatantrāya namaḥ
 668. ōṃ satyasaṅkalpāya namaḥ
 669. ōṃ sāmagānaratāya namaḥ
 670. ōṃ sukhinē namaḥ
 671. ōṃ haṃsāya namaḥ
 672. ōṃ hastipiśācīśāya namaḥ
 673. ōṃ havanāya namaḥ
 674. ōṃ havyakavyabhujē namaḥ
 675. ōṃ havyāya namaḥ
 676. ōṃ hutapriyāya namaḥ
 677. ōṃ harṣāya namaḥ
 678. ōṃ hṛllēkhāmantramadhyagāya namaḥ
 679. ōṃ kṣētrādhipāya namaḥ
 680. ōṃ kṣamābhartrē namaḥ
 681. ōṃ kṣamāparaparāyaṇāya namaḥ
 682. ōṃ kṣiprakṣēmakarāya namaḥ
 683. ōṃ kṣēmānandāya namaḥ
 684. ōṃ kṣōṇīsuradrumāya namaḥ
 685. ōṃ dharmapradāya namaḥ
 686. ōṃ arthadāya namaḥ
 687. ōṃ kāmadātrē namaḥ
 688. ōṃ saubhāgyavardhanāya namaḥ
 689. ōṃ vidyāpradāya namaḥ
 690. ōṃ vibhavadāya namaḥ
 691. ōṃ bhuktimuktiphalapradāya namaḥ
 692. ōṃ ābhirūpyakarāya namaḥ
 693. ōṃ vīrāya namaḥ
 694. ōṃ śrīpradāya namaḥ
 695. ōṃ vijayapradāya namaḥ
 696. ōṃ sarvavaśyakarāya namaḥ
 697. ōṃ garbhadōṣaghnē namaḥ
 698. ōṃ putrapautradāya namaḥ
 699. ōṃ mēdhādāya namaḥ
 700. ōṃ kīrtidāya namaḥ
 701. ōṃ śōkahāriṇē namaḥ
 702. ōṃ daurbhāgyanāśanāya namaḥ
 703. ōṃ śrīśōkahāriṇē namaḥ
 704. ōṃ daurbhāgyanāśanāya namaḥ
 705. ōṃ sarvaśaktibhṛtē namaḥ
 706. ōṃ prativādimukhastambhāya namaḥ
 707. ōṃ hṛṣṭacittaprasādanāya namaḥ
 708. ōṃ parābhicāraśamanāya namaḥ
 709. ōṃ duḥkhabhañjanakārakāya namaḥ
 710. ōṃ lavāya namaḥ
 711. ōṃ truṭayē namaḥ
 712. ōṃ kalāyai namaḥ
 713. ōṃ kāṣṭhāyai namaḥ
 714. ōṃ nimēṣāya namaḥ
 715. ōṃ tatparāya namaḥ
 716. ōṃ kṣaṇāya namaḥ
 717. ōṃ ghaṭyai namaḥ
 718. ōṃ muhūrtāya namaḥ
 719. ōṃ praharāya namaḥ
 720. ōṃ divānaktāya namaḥ
 721. ōṃ aharniśāya namaḥ
 722. ōṃ pakṣāya namaḥ
 723. ōṃ māsāya namaḥ
 724. ōṃ ayanāya namaḥ
 725. ōṃ varṣāya namaḥ
 726. ōṃ yugāya namaḥ
 727. ōṃ kalpāya namaḥ
 728. ōṃ mahālayāya namaḥ
 729. ōṃ rāśayē namaḥ
 730. ōṃ tārāyai namaḥ
 731. ōṃ tithayē namaḥ
 732. ōṃ yōgāya namaḥ
 733. ōṃ vārāya namaḥ
 734. ōṃ karaṇāya namaḥ
 735. ōṃ aṃśakāya namaḥ
 736. ōṃ lagnāya namaḥ
 737. ōṃ hōrāyai namaḥ
 738. ōṃ kālacakrāya namaḥ
 739. ōṃ mēravē namaḥ
 740. ōṃ saptaṛṣibhyō namaḥ
 741. ōṃ dhruvāya namaḥ
 742. ōṃ rāhavē namaḥ
 743. ōṃ mandāya namaḥ
 744. ōṃ kavayē namaḥ
 745. ōṃ jīvāya namaḥ
 746. ōṃ budhāya namaḥ
 747. ōṃ bhaumāya namaḥ
 748. ōṃ śaśinē namaḥ
 749. ōṃ ravayē namaḥ
 750. ōṃ kālāya namaḥ
 751. ōṃ sṛṣṭisthitayē namaḥ
 752. ōṃ viśvasmai namaḥ
 753. ōṃ sthāvarāya namaḥ
 754. ōṃ jaṅgamāya namaḥ
 755. ōṃ jagatē namaḥ
 756. ōṃ bhuvē namaḥ
 757. ōṃ adbhyō namaḥ
 758. ōṃ agnayē namaḥ
 759. ōṃ marudbhyō namaḥ
 760. ōṃ vyōmnē namaḥ
 761. ōṃ ahaṅkṛtayē namaḥ
 762. ōṃ prakṛtayē namaḥ
 763. ōṃ puṃsē namaḥ
 764. ōṃ brahmaṇē namaḥ
 765. ōṃ viṣṇavē namaḥ
 766. ōṃ śivāya namaḥ
 767. ōṃ rudrāya namaḥ
 768. ōṃ īśāya namaḥ
 769. ōṃ śaktayē namaḥ
 770. ōṃ sadāśivāya namaḥ
 771. ōṃ tridaśēbhyō namaḥ
 772. ōṃ pitṛbhyō namaḥ
 773. ōṃ siddhēbhyō namaḥ
 774. ōṃ yakṣēbhyō namaḥ
 775. ōṃ rakṣōbhyō namaḥ
 776. ōṃ kinnarēbhyō namaḥ
 777. ōṃ sādhyēbhyō namaḥ
 778. ōṃ vidyādharēbhyō namaḥ
 779. ōṃ bhūtēbhyō namaḥ
 780. ōṃ manuṣyēbhyō namaḥ
 781. ōṃ paśubhyō namaḥ
 782. ōṃ khagēbhyō namaḥ
 783. ōṃ samudrēbhyō namaḥ
 784. ōṃ saridbhyō namaḥ
 785. ōṃ śailēbhyō namaḥ
 786. ōṃ bhūtabhavyabhavōdbhavāya namaḥ
 787. ōṃ sāṅkhyāya namaḥ
 788. ōṃ pātañjalayōgāya namaḥ
 789. ōṃ purāṇēbhyō namaḥ
 790. ōṃ śrutayē namaḥ
 791. ōṃ smṛtayē namaḥ
 792. ōṃ vēdāṅgēbhyō namaḥ
 793. ōṃ sadācārāya namaḥ
 794. ōṃ mīmāṃsāyai namaḥ
 795. ōṃ nyāyavistarāya namaḥ
 796. ōṃ āyurvēdāya namaḥ
 797. ōṃ dhanurvēdāya namaḥ
 798. ōṃ gāndharvāya namaḥ
 799. ōṃ kāvyanāṭakāya namaḥ
 800. ōṃ vaikhānasāya namaḥ
 801. ōṃ bhāgavatāya namaḥ
 802. ōṃ sātvatāya namaḥ
 803. ōṃ pāñcarātrakāya namaḥ
 804. ōṃ śaivāya namaḥ
 805. ōṃ pāśupatāya namaḥ
 806. ōṃ kālamukhāya namaḥ
 807. ōṃ bhairavaśāsanāya namaḥ
 808. ōṃ śāktāya namaḥ
 809. ōṃ vaināyakāya namaḥ
 810. ōṃ saurāya namaḥ
 811. ōṃ jaināya namaḥ
 812. ōṃ ārhatasaṃhitāyai namaḥ
 813. ōṃ satē namaḥ
 814. ōṃ asatē namaḥ
 815. ōṃ vyaktāya namaḥ
 816. ōṃ avyaktāya namaḥ
 817. ōṃ sacētanāya namaḥ
 818. ōṃ acētanāya namaḥ
 819. ōṃ bandhāya namaḥ
 820. ōṃ mōkṣāya namaḥ
 821. ōṃ sukhāya namaḥ
 822. ōṃ bhōgāya namaḥ
 823. ōṃ yōgāya namaḥ
 824. ōṃ satyāya namaḥ
 825. ōṃ aṇavē namaḥ
 826. ōṃ mahatē namaḥ
 827. ōṃ svasti-huṃ-phaṭ-svadhā-svāhā-śrauṣaḍ-vauṣaḍ-vaṣaṇ-namaḥ rupāya namaḥ
 828. ōṃ jñānavijñānāya namaḥ
 829. ōṃ ānandāya namaḥ
 830. ōṃ bōdhāya namaḥ
 831. ōṃ saṃvidē namaḥ
 832. ōṃ śamāya namaḥ
 833. ōṃ yamāya namaḥ
 834. ōṃ ēkasmai namaḥ
 835. ōṃ ēkākṣarādhārāya namaḥ
 836. ōṃ ēkākṣaraparāyaṇāya namaḥ
 837. ōṃ ēkāgradhiyē namaḥ
 838. ōṃ ēkavīrāya namaḥ
 839. ōṃ ēkānēkasvarūpadhṛṣē namaḥ
 840. ōṃ dvirūpāya namaḥ
 841. ōṃ dvibhujāya namaḥ
 842. ōṃ dvyakṣāya namaḥ
 843. ōṃ dviradāya namaḥ
 844. ōṃ dvīparakṣakāya namaḥ
 845. ōṃ dvaimāturāya namaḥ
 846. ōṃ dvivadanāya namaḥ
 847. ōṃ dvandvātītāya namaḥ
 848. ōṃ dvayātigāya namaḥ
 849. ōṃ tridhāmnē namaḥ
 850. ōṃ trikarāya namaḥ
 851. ōṃ trētrē namaḥ
 852. ōṃ trivargaphaladāyakāya namaḥ
 853. ōṃ triguṇātmanē namaḥ
 854. ōṃ trilōkādayē namaḥ
 855. ōṃ triśaktīśāya namaḥ
 856. ōṃ trilōcanāya namaḥ
 857. ōṃ caturbāhavē namaḥ
 858. ōṃ caturdantāya namaḥ
 859. ōṃ caturātmanē namaḥ
 860. ōṃ caturmukhāya namaḥ
 861. ōṃ caturvidhōpāyamayāya namaḥ %ōṃ caturvidhaphalapradāya namaḥ %ōṃ caturānanasamprītāya namaḥ
 862. ōṃ caturvarṇāśramāśrayāya namaḥ
 863. ōṃ caturvidhavacōvṛttiparivṛttipravartakāya namaḥ
 864. ōṃ caturthīpūjanaprītāya namaḥ
 865. ōṃ caturthītithisambhavāya namaḥ
 866. ōṃ pañcākṣarātmanē namaḥ
 867. ōṃ pañcātmanē namaḥ
 868. ōṃ pañcāsyāya namaḥ
 869. ōṃ pañcakṛtyakṛtē namaḥ
 870. ōṃ pañcādhārāya namaḥ
 871. ōṃ pañcavarṇāya namaḥ
 872. ōṃ pañcākṣaraparāyaṇāya namaḥ
 873. ōṃ pañcatālāya namaḥ
 874. ōṃ pañcakarāya namaḥ
 875. ōṃ pañcapraṇavabhāvitāya namaḥ
 876. ōṃ pañcabrahmamayasphūrtayē namaḥ
 877. ōṃ pañcāvāraṇavāritāya namaḥ
 878. ōṃ pañcabhakṣyapriyāya namaḥ
 879. ōṃ pañcabāṇāya namaḥ
 880. ōṃ pañcaśivātmakāya namaḥ
 881. ōṃ ṣaṭkōṇapīṭhāya namaḥ
 882. ōṃ ṣaṭcakradhāmnē namaḥ
 883. ōṃ ṣaḍgranthibhēdakāya namaḥ
 884. ōṃ ṣaḍadhvadhvāntavidhvaṃsinē namaḥ
 885. ōṃ ṣaḍaṅgulamahāhradāya namaḥ
 886. ōṃ ṣaṇmukhāya namaḥ
 887. ōṃ ṣaṇmukhabhrātrē namaḥ
 888. ōṃ ṣaṭchaktiparivāritāya namaḥ
 889. ōṃ ṣaḍvairivargavidhvaṃsinē namaḥ
 890. ōṃ ṣaḍūrmibhayabhañjanāya namaḥ
 891. ōṃ ṣaṭtarkadūrāya namaḥ
 892. ōṃ ṣaṭkarmaniratāya namaḥ
 893. ōṃ ṣaḍrasāśrayāya namaḥ
 894. ōṃ saptapātālacaraṇāya namaḥ
 895. ōṃ saptadvīpōrumaṇḍalāya namaḥ
 896. ōṃ saptasvarlōkamukuṭāya namaḥ
 897. ōṃ saptasaptivarapradāya namaḥ
 898. ōṃ saptāṅgarājyasukhadāya namaḥ
 899. ōṃ saptarṣigaṇamaṇḍitāya namaḥ
 900. ōṃ saptacchandōnidhayē namaḥ
 901. ōṃ saptahōtrē namaḥ
 902. ōṃ saptasvarāśrayāya namaḥ
 903. ōṃ saptābdhikēlikāsārāya namaḥ
 904. ōṃ saptamātṛniṣēvitāya namaḥ
 905. ōṃ saptacchandōmōdamadāya namaḥ
 906. ōṃ saptacchandasē namaḥ
 907. ōṃ makhapriyāya namaḥ
 908. ōṃ aṣṭamūrtayē namaḥ
 909. ōṃ dhyēyamūrtayē namaḥ
 910. ōṃ aṣṭaprakṛtikāraṇāya namaḥ
 911. ōṃ aṣṭāṅgayōgaphalabhuvē namaḥ
 912. ōṃ aṣṭapatrāmbujāsanāya namaḥ
 913. ōṃ aṣṭaśaktisamṛddhiśriyē namaḥ
 914. ōṃ aṣṭaiśvaryapradāyakāya namaḥ
 915. ōṃ aṣṭapīṭhōpapīṭhaśriyē namaḥ
 916. ōṃ aṣṭamātṛsamāvṛtāya namaḥ
 917. ōṃ aṣṭabhairavasēvyāya namaḥ
 918. ōṃ aṣṭavasuvandyāya namaḥ
 919. ōṃ aṣṭamūrtibhṛtē namaḥ
 920. ōṃ aṣṭacakrasphuranmūrtayē namaḥ
 921. ōṃ aṣṭadravyahaviḥpriyāya namaḥ
 922. ōṃ navanāgāsanādhyāsinē namaḥ
 923. ōṃ navavidhyanuśāsitrē namaḥ
 924. ōṃ navadvārapurādhārāya namaḥ
 925. ōṃ navadvāranikētanāya namaḥ
 926. ōṃ naranārāyaṇastutyāya namaḥ
 927. ōṃ navadurgāniṣēvitāya namaḥ
 928. ōṃ navanāthamahānāthāya namaḥ
 929. ōṃ navanāgavibhūṣaṇāya namaḥ
 930. ōṃ navaratnavicitrāṅgāya namaḥ
 931. ōṃ navaśaktiśirōdhṛtāya namaḥ
 932. ōṃ daśātmakāya namaḥ
 933. ōṃ daśabhujāya namaḥ
 934. ōṃ daśadikpativanditāya namaḥ
 935. ōṃ daśādhyāyāya namaḥ
 936. ōṃ daśaprāṇāya namaḥ
 937. ōṃ daśēndriyaniyāmakāya namaḥ
 938. ōṃ daśākṣaramahāmantrāya namaḥ
 939. ōṃ daśāśāvyādhivigrahāya namaḥ
 940. ōṃ ēkādaśādibhirrudraiḥ saṃstutāya namaḥ
 941. ōṃ ēkādaśākṣarāya namaḥ
 942. ōṃ dvādaśōddaṇḍadōrdaṇḍāya namaḥ
 943. ōṃ dvādaśāntanikētanāya namaḥ
 944. ōṃ trayōdaśabhidē namaḥ
 945. ōṃ ābhinnaviśvēdēvādhidaivatāya namaḥ
 946. ōṃ caturdaśēndraprabhavāya namaḥ
 947. ōṃ caturdaśamanuprabhavē namaḥ
 948. ōṃ caturdaśādividyāḍhyāya namaḥ
 949. ōṃ caturdaśajagatprabhavē namaḥ
 950. ōṃ sāmapañcadaśāya namaḥ
 951. ōṃ pañcadaśīśītāṃśunirmalāya namaḥ
 952. ōṃ ṣōḍaśādhāranilayāya namaḥ
 953. ōṃ ṣōḍaśasvaramātṛkāya namaḥ
 954. ōṃ ṣōḍaśāntapadāvāsāya namaḥ
 955. ōṃ ṣōḍaśēndukalātmakāya namaḥ
 956. ōṃ kalāsaptadaśinē namaḥ
 957. ōṃ saptadaśāya namaḥ
 958. ōṃ saptadaśākṣarāya namaḥ
 959. ōṃ aṣṭādaśadvīpapatayē namaḥ
 960. ōṃ aṣṭādaśapurāṇakṛtē namaḥ
 961. ōṃ aṣṭādaśauṣadhīsṛṣṭayē namaḥ
 962. ōṃ aṣṭādaśavidhismṛtāya namaḥ
 963. ōṃ aṣṭādaśalipivyaṣṭisamaṣṭijñānakōvidāya namaḥ
 964. ōṃ ēkaviṃśāya namaḥ
 965. ōṃ puṃsē namaḥ
 966. ōṃ ēkaviṃśatyaṅgulipallavāya namaḥ
 967. ōṃ caturviṃśatitattvātmanē namaḥ
 968. ōṃ pañcaviṃśākhyapūruṣāya namaḥ
 969. ōṃ saptaviṃśatitārēśāya namaḥ
 970. ōṃ saptaviṃśatiyōgakṛtē namaḥ
 971. ōṃ dvātriṃśadbhairavādhīśāya namaḥ
 972. ōṃ catustriṃśanmahāhradāya namaḥ
 973. ōṃ ṣaṭtriṃśattattvasambhūtayē namaḥ
 974. ōṃ aṣṭatriṃśatkalātanavē namaḥ
 975. ōṃ namadēkōnapañcāśanmarudvarganirargalāya namaḥ
 976. ōṃ pañcāśadakṣaraśrēṇayē namaḥ
 977. ōṃ pañcāśadrudravigrahāya namaḥ
 978. ōṃ pañcāśadviṣṇuśaktīśāya namaḥ
 979. ōṃ pañcāśanmātṛkālayāya namaḥ
 980. ōṃ dvipañcāśadvapuśrēṇinē namaḥ
 981. ōṃ triṣaṣṭyakṣarasaṃśrayāya namaḥ
 982. ōṃ catuṣṣaṣṭyarṇanirṇētrē namaḥ
 983. ōṃ catuṣṣaṣṭikalānidhayē namaḥ
 984. ōṃ catuṣṣaṣṭimahāsiddhayōginīvṛndavanditāya namaḥ
 985. ōṃ aṣṭaṣaṣṭimahātīrthakṣētrabhairavabhāvanāya namaḥ
 986. ōṃ caturṇavatimantrātmanē namaḥ
 987. ōṃ ṣaṇṇavatyadhikaprabhavē namaḥ
 988. ōṃ śatānandāya namaḥ
 989. ōṃ śatadhṛtayē namaḥ
 990. ōṃ śatapatrāyatēkṣaṇāya namaḥ
 991. ōṃ śatānīkāya namaḥ
 992. ōṃ śatamakhāya namaḥ
 993. ōṃ śatadhāravarāyudhāya namaḥ
 994. ōṃ sahasrapatranilayāya namaḥ
 995. ōṃ sahasraphaṇabhūṣaṇāya namaḥ
 996. ōṃ sahasraśīrṣṇē namaḥ
 997. ōṃ puruṣāya namaḥ
 998. ōṃ sahasrākṣāya namaḥ
 999. ōṃ sahasrapadē namaḥ
 1000. ōṃ sahasranāmasaṃstutyāya namaḥ
 1001. ōṃ sahasrākṣabalāpahāya namaḥ
 1002. ōṃ daśasāhasraphaṇibhṛtphaṇirājakṛtāsanāya namaḥ
 1003. ōṃ aṣṭāśītisahasraughamaharṣistōtrayantritāya namaḥ
 1004. ōṃ lakṣādhīśapriyādhārāya namaḥ
 1005. ōṃ lakṣādhīśamanōmayāya namaḥ
 1006. ōṃ caturlakṣajapaprītāya namaḥ
 1007. ōṃ caturlakṣaprakāśitāya namaḥ
 1008. ōṃ caturaśītilakṣāṇāṃ jīvānāṃ dēhasaṃsthitāya namaḥ
 1009. ōṃ kōṭisūryapratīkāśāya namaḥ
 1010. ōṃ kōṭicandrāṃśunirmalāya namaḥ
 1011. ōṃ śivābhavādhyuṣṭakōṭivināyakadhurandharāya namaḥ
 1012. ōṃ saptakōṭimahāmantramantritāvayavadyutayē namaḥ
 1013. ōṃ trayastriṃśatkōṭisuraśrēṇīpraṇatapādukāya namaḥ
 1014. ōṃ anantadēvatāsēvyāya namaḥ
 1015. ōṃ anantaśubhadāyakāya namaḥ
 1016. ōṃ anantanāmnē namaḥ
 1017. ōṃ anantaśriyē namaḥ
 1018. ōṃ anantānantasaukhyadāya namaḥ

||iti śrī śāktapramōdāntargatagaṇēśatantrāduddhṛtā śrī vakratuṇḍa-mahāgaṇapati-sahasranāmāvaḷiḥ sampūrṇā||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: